Podmínky věrnostního programu

Věrnostní program Tymián bistra (dále jen "VP") je program pro zákazníky Tymián bistra, provozovaným společností GLB gastro, s.r.o., Sídlištní 862, 533 04 Sezemice, IČ: 17149495. 

Členství ve věrnostním programu

 • Členem programu se může stát jakákoliv fyzická osoba starší 18 let, která souhlasí s těmito podmínkami VP, registruje se do VP podle těchto podmínek a souhlasí se zpracováním osobních údajů. Členství ve VP je nepřenositelné

Registrace do věrnostního programu

 • Zákazník si vyzvedne novou plastovou kartu (v případě, že chce členství prokazovat plastovou kartou) nebo unikátní kód (v případě, že chce členství prokazovat kódem v mobilním telefonu). Poté zákazník provede registraci přes registrační formulář umístěný na webové stránce www.tymianbistro.cz/registrace
 • Po vyplnění formuláře je systémem zaslán žadateli ověřovací e-mail. Po kliknutí na odkaz v e-mailové zprávě se do 48 hodin aktivuje věrnostní karta (spáruje se s vyplněnými údaji), v případě zájmu je zákazníkovi zaslána virtuální karta na jeho e-mailovou adresu

Sbírání bodů

 • Při každé návštěvě Tymián bistra je člen VP oprávněn se prokázat svoji kartou nebo kódem za účelem získání bodů na základě jeho nákupu
 • Body se za každý takový nákup sčítají na bodové konto člena VP
 • Za každou položku z kategorie "Obědové menu" (v nabídce Tymiánu bistra jsou tyto položky vždy pod nadpisem "Denní menu" ve všední dny v době od 11 do 15 hodin) získává člen VP 6 bodů
 • Za každou položku z kategorie "Kafe" (nápoje, které obsahují kávu) získává člen VP 4 body
 • Za každé využití (=za každý výdej jednoho kusu) systému REkelímek nebo REkrabička (zálohovaný systém vratných obalů) získává člen VP 3 body
 • V rámci dalších marketingových aktivit (speciální akce a nabídky) provozovatele lze získat další body navíc. Tyto body jsou vždy uvedeny u konkrétní nabídky
 • Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit položky, za které se získávají body nebo změnit bodovou hodnotu za jednotlivé položky
 • Provozovatel si vyhrazuje právo neuznat a odečíst zpět body z bodového konta člena VP, které nebyly získány v souladu s těmito podmínkami, například body, které byly získány v důsledku technické chyby systému, omylu nebo došlo ke stornu transakce člena VP, za kterou byly body načteny.
 • Platnost bodů je 1 rok od jejich získání

Uplatnění bodů

 • Člen VP může při jakémkoliv nákupu využít své body jako slevu na daný nákup. Hodnota 1 bodu odpovídá slevě 1 Kč
 • Maximální sleva na jeden nákup může být nejvýše v hodnotě celého nákupu.
 • Body nelze vyplatit v hotovosti nebo je využít jinak, než jako slevu na další nákup. 
 • V případě, že člen uplatňuje v rámci nákupu slevu za nasbírané body, pak se v této transakci nenačítají body podle předchozího odstavce těchto podmínek.

Neoprávněné použití karty nebo kódu

 • Karta nebo kód člena VP je nepřenosný a může se jím prokázat pouze platný člen VP. Člen VP nesmí zvěřejnit svůj unikátní kód na kartě komukoliv jinému, aby nedošlo k jeho zneužití. Provozovatel nenese zodpovědnost za neoprávněné použití karty, nebo její ztrátu.
 • V případě, že člen VP ztratí svoji kartu, je povinen svůj účet zablokovat pomocí formuláře na webové stránce www.tymianbistro.cz/sprava-uctu, aby nedošlo k neoprávněnému užití členské karty. Poté člen VP může požádat o vystavení nové karty nebo kódu a následně také o převedení bodů z původní ztracené karty nebo kód, rovněž pomocí formuláře na stránce www.tymianbistro.cz/sprava-uctu

Marketingová komunikace a zpracování osobních údajů

 • Člen VP může při registraci vyslovit souhlas se zasíláním marketingových sdělení. Tento souhlas lze kdykoliv odvolat pomocí odkazu v každém marketingovém sdělení na konci zprávy.
 • Člen VP souhlasí se zpracováním osobních údajů (jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo) pro identifikaci a zpracování registrace. Více informací o zpracování osobních údajů je k dispozici na stránce www.tymianbistro.cz/zpracovani-osobnich-udaju

Změna údajů

 • Nastanou-li změny osobních údajů, které člen VP zadával při registraci (např. nové telefonní číslo apod.), je člen VP povinen informovat o těchto změnách provozovatele na webové stránce www.tymianbistro.cz/sprava-uctu

Zánik členství ve VP

 • Členství ve VP zaniká v případě, že:
 • ---člen VP poskytl nepravdivé údaje při registraci
 • ---člen VP porušil podmínky VP
 • ---člen VP projeví vůli ukončit členství ve VP vyplněním formuláře na stránce www.tymianbistro.cz/sprava-uctu v sekci zrušení účtu a potvrzení o smazání účtu nebo odvolá souhlas se zpracováním osobních údajů
 • V případě, že dojde k zániku členství, karta člena VP je zablokována, bodové konto je vymazáno a údaje o členovi VP jsou smazány, respektive anonymizovány v pokladním systému provozovatele

Závěrečná ustanovení

 • Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit či doplnit tyto podmínky věrnostního programu. Tyto změny budou zveřejněny na webových stránkách www.tymianbistro.cz
 • Provozovatel si vyhrazuje kdykoliv věrnostní program úplně zrušit, či ho pozměnit.
 • Podmínky VP jsou platné od 1. 8. 2022